Innkjøring av motor

Werks Innkjøringsprosedyre

HS nål= High speed nål (denne står i messingrøret som fuelslangen går inn i)
LS nål= Low speed nål (denne står i enden av sliden som trekkes ut av forgasseren av gasservo)
Tomgangskrue står ved feste på forgasseren mot toppen.

HUSK! ALLTID FORVARME MOTOREN FØR DEN STARTES, ENTEN MED EN MOTORVARMER, HÅRFØNER ELLER VARMEPISTOL, BRUKER DU VARMEPISTOL PASS PÅ AT DU IKKE OVERVARMER MOTOREN DA DISSE OFTE ER VELDIG KRAFTIGE, TA TEMPERATUR UNDERVEIS.

BRUK NY PLUGG OG NYTT LUFTFILTER.

Start med å sette HS nål flush med enden av røret den står i, la luftfilteret være av, deretter startes motoren og la den stå på startboksen. Gi et par korte støt med gassen og la den gå ned til tomgang igjen.
Start så å skru inn tomgangskruen til du ser en åpning på 2-2.5mm med venturi installert. Når du gjør dette vil tomgangen starte å øke så du må skru ut LS nål slik at luft/fuel blandingen blir rikere så du får en normal tomgang igjen.Gjør gjerne dette i flere steg slik at du tar litt på tomgangskruen deretter litt ut på LS nål og så tilbake til tomgangskruen og igjen LS nål helt til du har oppnådd en åpning på 2-2.5mm.
Vi skal nå kun konsentrere oss om LS nålen, tidligere satte vi HS nålen flush og det er ikke nødvendig å røre denne før senere.
Motoren forteller deg om den har en mager eller rik blanding ved å høre på tomgangen. Hvis du har for mye fuel (rik blanding) vil du ha en lav tomgang, hvis du har for lite fuel (mager blanding) vil du ha en forhøyet tomgang.

Når du får en stødig og fin tomgang med den store luft åpningen lar du den gå gjennom den første tanken slik. Stor luftåpning betyr mye luft og for å få normal tomgang må du dumpe mye fuel gjennom motoren = Garantert rik blanding og du vil ikke skade motoren av at den går mager. Dette blir gjort for å få mye olje igjennom motor og for å skylle ut metall partikler som oppstår i begynnelsen av innkjøringen.

Nå som første tank er ferdig og motor er stoppet, kan du koble til radio.
Gi sakte gass med radioen og se ned i forgasseren og følg med hvor mye gass du gir når LS nålen kommer ut av røret, vi vil bruke dette som referanse for tuning senere men det som skjer er at opp til referanse punktet vil LS nålen ha innvirkning på fuel blandingen. Etter referanse punktet er det kun HS nålen som har innvirkning på blandingen.

Monter på luftfilter, start motoren og sett bilen ned på bakken.
Kjør i 8 tall i ca 5 km/t til du har kjørt igjennom tank nr 2. Til tank nr 3 starter du opp igjen og justerer tomgangskruen ut et par timer. Du hører umiddelbart at tomgangsturtallet synker, for å kompensere for dette justerer du inn LS nålen et par timer til du får en jevn og fin tomgang.
Deretter kan du på ny kjøre i 8 tall, litt raskere, til tanken er tom.
Til neste tank (nr 4) justerer du tomgangskruen ut et par timer og deretter stabiliserer tomgangen ved å justere inn LS nålen noen timer slik som ved forrige tank. Kjør så opp tanken i 8 tall enda litt fortere enn forrige tank.

Det som denne innkjøringsmetoden gjør er å gradvis redusere smøringen som går gjennom motoren mens vi gradvis øker belastningen motoren får.
Fortsett med samme prosedyre ved å skru ut tomgangsskruen og inn med LS nålen å kjør i 8 tall i noen tanker til, litt raskere for hver tank, til du har en åpning når du ser ned i forgasseren på ca 0.7mm.

Når vi kommer til dette punktet skal vi over til banekjøring og justering av HS nålen. Start motoren og kjør noen minutter for å gjennomvarme motor og chassis, kjør en rask runde men ikke gi full gass mer en et øyeblikk da dette kan skade motoren på dette tidspunktet. Kjør inn til pit og mål temperaturen (anbefaler en kvalitets temp måler da de billige ofte viser feil, i tilfeller opp mot 30c feil) den skal ligge på 90-95c. Er den for høy justerer du ut HS nålen et par timer, er den for lav justerer du inn HS nålen et par timer. La så motor gå på tomgang og juster tomgansturtallet med LS nålen til du oppnår en stabil tomgang( juster LS nål inn for å øke tomgang og ut for å senke tomgang). Ikke rør tomgangskruen mer.

Kjør så 6-8 tanker til på 90-95c, kjør litt roligere enn race hastighet og slipp opp gassen på langslettene. Når du er ferdig med disse 6-8 tankene skal du ha kjørt totalt 12-15 tanker gjennom motoren. Nå er motoren så å si innkjørt og du kan nærme deg racetune ved å justere HS nålen til du oppnår en temperatur på 105c de neste 6 tankene. Etter dette er motoren klar for race tune og temperatur oppimot 120c.

En lang forklaring men ved bruk av denne metoden unngår du en vanlig feil som mange nybegynnere gjør som er å ha for liten åpning på forgasser og LS nålen satt alt for langt inn for å kompensere, resultatet er at du da får en veldig mager blanding og at du lett kan skade motoren.